Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах


Нормативно-правова база проекту 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року No 385.

Зазначені Цілі проекту відповідають Указу Президента України N9722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року, а саме Цілям 99 (Завдання 9.6; 9.7.), N911 (Завдання 11.3; 11.4; 11.5; 11.6.), 915 (Завдання 15.2; 15.4.), No17 (Завдання 17.3.).

Програма регіонального розвитку «Розвиток туризму», Схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року No 821, а саме напряму 4.1. Підвищення туристичного потенціалу.


Конкретні цілі Створення 

Термін проекту: 18 місяців

Створення та запуск роботи Центру сталого туризму українських Карпат 

Поглиблення міжрегіональної та міжнародної співпраці в рамках Карпатської конвенції та промоція сталого туризму у регіоні 

Створення інфраструктури для пріоритетного напрямку місцевого економічного розвитку – туризму 

Цільові групи

Персонал Агенцій регіонального розвитку Закарпатської області

Кінцеві бенефіціари

Населення Закарпатської області

Представники місцевих органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та представники громадського сектору

Внутрішній та іноземний турист

Представники бізнесу, зайняті в секторі туризму

Потенційні інвестори та донори

Прогнозовані результати

Функціонує Центр сталого туризму українських Карпат

Підготовлено та проведено тренінгово-коучинговий курс для персоналу Центру сталого туризму українських Карпат та представників 4-х областей

Організовано співпрацю основних вигодонабувачів 4-х регіонів Карпат в галузі сталого туризму

Проведений аналіз місцевих сільських територій та розроблені моделі використання рекреаційних ресурсів сільських територій в рамках підходу сталого туризму

Створено регіональні туристичні продукти, адаптовано та інтегровано туристичні продукти європейських країн-сусідів з подальшим виданням Каталогу туристичних продуктів та маршрутів українських Карпат

Розроблено інструментарій та програми управління ринком праці в галузі сталого туризму для території Карпат (навчально- методичні посібники

Забезпечено обмін досвідом в т.ч. міжнародним через організацію заходів з презентаціями туристичних продуктів, моделей використання рекреаційних ресурсів сільських територій

Забезпечено просування інформації про рекреаційні можливості

українських Карпат 
 (інтернет-портал сталого туризму українських Карпат)

Розпочато функціонування 3 транс’європейських туристичних маршрутів через українські Карпати, діє ГІС – система промаркованих маршрутів


Основні заходи

1.

Створення та забезпечення діяльності Центру сталого туризму українських Карпат

Проведення 4-х тренінгових модулів з практичних аспектів розвитку туризму

Налагодження співпраці між ОДА та АРР, бізнес-спільнотою та громадськістю

Проведений аналіз місцевих сільських територій та їх рекреаційних можливостей

2.

Розробка моделей використання рекреаційних ресурсів сільських територій в рамках підходу сталого туризму

Створення та забезпечення діяльності Центру сталого туризму українських Карпат

Створення регіональні туристичні продукти, адаптовано та інтегровано туристичні продукти європейських країн-сусідів

Створення Каталогу туристичних продуктів та маршрутів Українських Карпат

3.

Започаткування Школи сталого зеленого туризму

Започаткування Академії готельного господарства

Організація та проведення Конференції туристичних ініціатив Карпат

Проведено засідання міжнародної робочої групи в рамках Карпатської Конвенції

Створення інтернет-порталу сталого туризму українських Карпат та первинне наповнення інформацією

Просування інтернет-порталу сталого туризму українських Карпат на інформаційних майданчиках інтернету

Залучення місцевих готельно-ресторанних комплексів до транс’європейських туристичних маршрутів

Аналіз та розробка геолокаційної прив’язки маршрутів Карпат до системи маркування шляхів (міжнародної)

Команда

Ігнатьо
Оксана

Бухгалтер/фінансовий менеджер проекту  “Забезпечання розвитку сталого туризму українських Карпат”

Марина Михайленко

Проектний менеджер Центру сталого туризму українських Карпат

Владислав
Товтин

Проектний менеджер Центру сталого туризму українських Карпат

Мар‘яна
Осадчук

Бухгалтер Центру сталого туризму в українських Карпатах

Валерій Грищенко

Асистент керівника проекту “Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах”


Контакти

Євген Забарило
Керівник проекту

+380 (50) 019 18 16 yevhen.zabarylo@zakrda.com
88000 Ужгород, пл. Народна, 4